TutUMakIaS TV

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Το πολιτικό "παιχνίδι" των τραπεζών με τα ελληνικά ομόλογα

Ισχυρές πιέσεις από τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν αρχίσει να καταγράφονται στα ελληνικά κρατικά ομόλογα.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της BIS (Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών στοιχεία Ιουνίου) τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών τριών μόνο χωρών της ευρωζώνης, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, είναι «φορτωμένα» με 122 δισ. ευρώ ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Η «αποκάλυψη» της δραματικής κατάστασης στο δημόσιο χρέος, τα ελλείμματα και οι προβλέψεις για τη διατήρηση τους σε υψηλά επίπεδα τα επόμενα χρόνια, σε συνδυασμό με την υψηλή πίεση που άρχισαν να δέχονται

  οι τράπεζες από την ΕΚΤ για βελτίωση των κεφαλαίων τους, αυξάνει τις πράξεις αποχώρησης από τα ελληνικά ομόλογα.

Η τάση αυτή ενισχύθηκε την περασμένη εβδομάδα με την αύξηση των spreads σε επίπεδα υψηλότερα των 170 μονάδων βάσης σε σύγκριση με τα γερμανικά ομόλογα (τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων ξεπέρασαν το 4,98% σε σύγκριση με το 3,27% των Bunds).

Οι ξένες τράπεζες και ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκές της ευρωζώνης, βλέποντας να αυξάνεται ο επενδυτικός κίνδυνος (και το αντίστοιχο κόστος) που έχουν αναλάβει, έχουν ήδη αρχίσει να ασκούν πιέσεις στις κυβερνήσεις τους και την Κομισιόν για «να υποχρεωθεί η Ελλάδα σε αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική...». Ο συγκεκριμένος δίαυλος πιέσεων περιορίζει δραστικά τα περιθώρια αναζήτησης περισσότερου χρόνου από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης στα κοινοτικά όργανα το επόμενο δίμηνο.

Η κατάσταση όμως αναμένεται να επιδεινωθεί ταχύτατα. Και αυτό γιατί τόσο οι ξένες ευρωπαϊκές τράπεζες όσο και οι ελληνικές έχουν μόλις 3 μήνες στις διάθεσή τους για να προσαρμοσθούν στο νέο καθεστώς αποδοχής τίτλων από την ΕΚΤ γεγονός που αναμένεται να αυξήσει κατακόρυφα την πίεσή τους στις κυβερνήσεις για «δημοσιονομική εξυγίανση» προκειμένου να αποφύγουν την περαιτέρω απαξίωση των χαρτοφυλακίων τους.

Όπως κατέγραψε το Capital.gr την Παρασκευή η ΕΚΤ αλλάζει τον τρόπο αποδοχής ομολόγων ως εγγύηση παροχής ρευστότητας αυξάνοντας έμμεσα το επίπεδο πιστοληπτικής αξιολόγησης των τίτλων που θα δέχεται: "το Ευρωσύστημα θα απαιτεί τουλάχιστον δύο πιστοληπτικές διαβαθμίσεις από αποδεκτούς εξωτερικούς οργανισμούς αξιολόγησης για όλους τους τίτλους αυτού του είδους που θα εκδίδονται από 1ης Μαρτίου 2010.

Για τον καθορισμό της καταλληλότητας των εν λόγω τίτλων, το Ευρωσύστημα θα εφαρμόζει τον κανόνα της δεύτερης καλύτερης πιστοληπτικής διαβάθμισης, γεγονός που σημαίνει ότι όχι μόνο η καλύτερη αλλά και η δεύτερη καλύτερη πιστοληπτική διαβάθμιση θα πρέπει να συμμορφώνεται προς το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης που ισχύει για τους τίτλους αυτούς".

Η αλλαγή αυτή θα κάνει τη... ζωή αρκετά δυσκολότερη στους τίτλους από «τιτλοποίηση» αλλά και τα ομόλογα που θα δέχεται για εγγύηση, την ίδια στιγμή που θα περιορίσει την διάρκεια παροχής κεφαλαίων μέσω δημοπρασιών καταργώντας από 1/1/2010 τα δωδεκάμηνα «δάνεια» στις τράπεζες.

Οι τράπεζες εκτιμάται ότι θα «βιασθούν» να μεταφέρουν την πίεση αυτή στους «πελάτες» τους και κυρίως στα κράτη που έχουν δανείσει ή θέλουν να συνεχίσουν να δανείζουν... Το ελληνικό δημόσιο έχει ήδη ένα χρέος της τάξης των 300 δισ. ευρώ το οποίο θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί μέσω τραπεζών στις νέες πολύ περισσότερο δύσκολες – για τις τράπεζες – συνθήκες. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι οι ευρω-τράπεζες, που κατέχουν μεγάλο μερίδιο ελληνικού χρέους, απευθύνονται στις κυβερνήσεις τους για άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στην Ελλάδα και αυτή η πίεση εκδηλώνεται μέσω του Ecofin. http://www.capital.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου